• Beyond
  • Beyond独唱曲有57吉他谱(不含合唱)
  • 热度:

Beyond是于1983年成立的香港殿堂级摇滚乐队,是华语乐坛上最具代表性的乐队。不但在香港、中国大陆及台湾均有乐迷,即使远在日本、新加坡、马来西亚和海外华人地区亦有支持者。早期乐队成员人数有五名。1988年成员刘志远退出以后,以黄家驹、黄家强、黄贯中、叶世荣四人维持,此阵容最为人熟悉。1993年,乐队灵魂人物黄家驹于日本意外离世,而乐队亦于2005年正式宣布解散。
  • 该歌手吉他谱
  • 该歌手伴奏
  • 该歌手视频
  • 该歌手资源
类型 谱名 歌手名 关注度 发布者/日期
Amani Beyond 1733

妩媚
2016.07.24

Amani Beyond 579

linlin
2016.12.24

Paradise Beyond 1063

linlin
2014.11.15

Paradise Beyond 433

linlin
2015.07.13

报答一生 Beyond 1248

linlin
2015.02.18

不再犹豫 Beyond 1506

linlin
2017.01.19

不再犹豫(扫弦版) Beyond 7096

贝贝托
2014.11.13

大地 Beyond 1790

linlin
2015.07.13

大地 Beyond 663

linlin
2017.06.27

关心永远在 Beyond 378

linlin
2015.07.13

光辉岁月 Beyond 7892

贝贝托
2014.11.13

光辉岁月 Beyond 3310

linlin
2015.07.13

光辉岁月(大伟吉他) Beyond 2853

linlin
2014.12.13

光辉岁月(小磊吉他) Beyond 1011

linlin
2017.11.22

光辉岁月(指弹版)(梅老师) Beyond 513

linlin
2017.12.07

海阔天空 Beyond 8583

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 3269

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 2051

linlin
2015.07.13

海阔天空 Beyond 1493

妩媚
2016.07.24

海阔天空(酷音小伟) Beyond 908

linlin
2017.07.20

海阔天空(演唱会版) Beyond 1239

linlin
2015.10.28

海阔天空(指弹版) Beyond 446

linlin
2017.11.07

海阔天空(指弹版)(梅老师) Beyond 936

linlin
2017.12.07

和平与爱 Beyond 648

贝贝托
2014.11.13

缓慢 Beyond 162

linlin
2016.11.14

灰色轨迹 Beyond 1630

妩媚
2016.07.24

冷雨夜 Beyond 3668

贝贝托
2014.11.13

冷雨夜 Beyond 1525

弦心距音乐
2016.01.13

冷雨夜 Beyond 1021

妩媚
2016.07.24

冷雨夜(指弹版)(梅老师) Beyond 370

linlin
2017.12.07

命运是你家 Beyond 1122

贝贝托
2014.11.13

命运是你家 Beyond 460

linlin
2015.07.13

你知道我的迷惘 Beyond 627

linlin
2014.11.17

情人 Beyond 4061

贝贝托
2014.11.13

情人 Beyond 1096

linlin
2015.10.13

情人 Beyond 1556

妩媚
2016.07.24

情人 Beyond 409

linlin
2016.11.22

谁伴我闯荡 Beyond 1210

妩媚
2016.07.24

岁月无声 Beyond 643

linlin
2017.06.13

天地 Beyond 871

linlin
2017.07.06

无悔这一生 Beyond 398

linlin
2017.05.08

无尽空虚 Beyond 1417

linlin
2014.11.17

喜欢你 Beyond 2511

linlin
2015.03.16

喜欢你 Beyond 2282

妩媚
2016.07.24

喜欢你 Beyond 781

linlin
2016.12.17

喜欢你(大伟吉他) Beyond 3559

linlin
2014.12.10

想你 Beyond 167

linlin
2016.11.25

遥望 Beyond 1129

linlin
2014.11.17

再见理想 Beyond 1119

linlin
2015.07.13

再见理想 Beyond 15982

妩媚
2016.07.24

早班火车(指弹) Beyond 491

linlin
2016.06.02

曾经拥有 Beyond 912

贝贝托
2014.11.13

真的爱你 Beyond 4550

admin
2014.10.30

真的爱你 Beyond 2735

linlin
2015.03.05

真的爱你 Beyond 1675

linlin
2015.07.13

真的爱你(指弹版) Beyond 5564

linlin
2015.10.29

真的爱你(指弹版) Beyond 143

linlin
2017.11.07

类型 曲名 歌手名 需要金币 发布者/日期
Amani Beyond 0

linlin
2016.04.14

LOVE Beyond 0

linlin
2016.04.14

Paradise Beyond 0

linlin
2016.04.14

爱似狂潮 Beyond 0

linlin
2016.04.14

报答一生 Beyond 0

linlin
2016.04.14

俾面派对 Beyond 0

linlin
2016.04.14

不再犹豫 Beyond 0

linlin
2016.04.14

长城 Beyond 0

linlin
2016.04.19

点解点解 Beyond 0

linlin
2016.04.14

孤单一吻 Beyond 0

linlin
2016.04.14

光辉岁月 Beyond 0

linlin
2016.04.14

海阔天空 Beyond 0

linlin
2016.04.14

灰色轨迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

交给千颗心 Beyond 0

linlin
2016.04.14

旧日足迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

抗战二十年 Beyond 0

linlin
2016.04.14

冷雨夜 Beyond 0

linlin
2016.04.14

情人 Beyond 0

linlin
2016.04.14

缺口 Beyond 0

linlin
2016.04.14

逝去日子 Beyond 0

linlin
2016.04.14

谁伴我闯荡 Beyond 0

linlin
2016.04.14

岁月无声 Beyond 0

linlin
2016.04.19

我是愤怒 Beyond 0

linlin
2016.04.14

无泪的遗憾 Beyond 0

linlin
2016.04.19

无语问苍天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

五彩云霞 Beyond 0

linlin
2016.04.19

昔日舞曲 Beyond 0

linlin
2016.04.19

喜欢你 Beyond 0

linlin
2016.04.19

原谅我今天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

再见理想 Beyond 0

linlin
2016.04.19

曾是拥有 Beyond 0

linlin
2016.04.14

真的爱你 Beyond 0

linlin
2016.04.19