• Beyond
  • Beyond独唱曲有51吉他谱(不含合唱)
  • 热度:

Beyond是于1983年成立的香港殿堂级摇滚乐队,是华语乐坛上最具代表性的乐队。不但在香港、中国大陆及台湾均有乐迷,即使远在日本、新加坡、马来西亚和海外华人地区亦有支持者。早期乐队成员人数有五名。1988年成员刘志远退出以后,以黄家驹、黄家强、黄贯中、叶世荣四人维持,此阵容最为人熟悉。1993年,乐队灵魂人物黄家驹于日本意外离世,而乐队亦于2005年正式宣布解散。
  • 该歌手吉他谱
  • 该歌手伴奏
  • 该歌手视频
  • 该歌手资源
类型 谱名 歌手名 关注度 发布者/日期
Amani Beyond 1282

妩媚
2016.07.24

Amani Beyond 353

linlin
2016.12.24

Paradise Beyond 929

linlin
2014.11.15

Paradise Beyond 331

linlin
2015.07.13

报答一生 Beyond 938

linlin
2015.02.18

不再犹豫 Beyond 568

linlin
2017.01.19

不再犹豫(扫弦版) Beyond 6033

贝贝托
2014.11.13

大地 Beyond 1405

linlin
2015.07.13

大地 Beyond 247

linlin
2017.06.27

关心永远在 Beyond 282

linlin
2015.07.13

光辉岁月 Beyond 6706

贝贝托
2014.11.13

光辉岁月 Beyond 2688

linlin
2015.07.13

光辉岁月(大伟) Beyond 2350

linlin
2014.12.13

海阔天空 Beyond 7162

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 2731

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 1663

linlin
2015.07.13

海阔天空 Beyond 1085

妩媚
2016.07.24

海阔天空(小伟) Beyond 426

linlin
2017.07.20

海阔天空(演唱会版) Beyond 985

linlin
2015.10.28

和平与爱 Beyond 580

贝贝托
2014.11.13

缓慢 Beyond 123

linlin
2016.11.14

灰色轨迹 Beyond 1145

妩媚
2016.07.24

冷雨夜 Beyond 3220

贝贝托
2014.11.13

冷雨夜 Beyond 1237

弦心距音乐
2016.01.13

冷雨夜 Beyond 803

妩媚
2016.07.24

命运是你家 Beyond 968

贝贝托
2014.11.13

命运是你家 Beyond 387

linlin
2015.07.13

你知道我的迷惘 Beyond 495

linlin
2014.11.17

情人 Beyond 3586

贝贝托
2014.11.13

情人 Beyond 863

linlin
2015.10.13

情人 Beyond 959

妩媚
2016.07.24

情人 Beyond 262

linlin
2016.11.22

谁伴我闯荡 Beyond 900

妩媚
2016.07.24

岁月无声 Beyond 244

linlin
2017.06.13

天地 Beyond 93

linlin
2017.07.06

无悔这一生 Beyond 185

linlin
2017.05.08

无尽空虚 Beyond 1206

linlin
2014.11.17

喜欢你 Beyond 2184

linlin
2015.03.16

喜欢你 Beyond 1536

妩媚
2016.07.24

喜欢你 Beyond 475

linlin
2016.12.17

喜欢你(大伟) Beyond 3302

linlin
2014.12.10

想你 Beyond 87

linlin
2016.11.25

遥望 Beyond 848

linlin
2014.11.17

再见理想 Beyond 1005

linlin
2015.07.13

再见理想 Beyond 2644

妩媚
2016.07.24

早班火车(指弹) Beyond 368

linlin
2016.06.02

曾经拥有 Beyond 785

贝贝托
2014.11.13

真的爱你 Beyond 3851

admin
2014.10.30

真的爱你 Beyond 2264

linlin
2015.03.05

真的爱你 Beyond 1420

linlin
2015.07.13

真的爱你(指弹版) Beyond 4606

linlin
2015.10.29

类型 曲名 歌手名 需要金币 发布者/日期
Amani Beyond 0

linlin
2016.04.14

LOVE Beyond 0

linlin
2016.04.14

Paradise Beyond 0

linlin
2016.04.14

爱似狂潮 Beyond 0

linlin
2016.04.14

报答一生 Beyond 0

linlin
2016.04.14

俾面派对 Beyond 0

linlin
2016.04.14

不再犹豫 Beyond 0

linlin
2016.04.14

长城 Beyond 0

linlin
2016.04.19

点解点解 Beyond 0

linlin
2016.04.14

孤单一吻 Beyond 0

linlin
2016.04.14

光辉岁月 Beyond 0

linlin
2016.04.14

海阔天空 Beyond 0

linlin
2016.04.14

灰色轨迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

交给千颗心 Beyond 0

linlin
2016.04.14

旧日足迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

抗战二十年 Beyond 0

linlin
2016.04.14

冷雨夜 Beyond 0

linlin
2016.04.14

情人 Beyond 0

linlin
2016.04.14

缺口 Beyond 0

linlin
2016.04.14

逝去日子 Beyond 0

linlin
2016.04.14

谁伴我闯荡 Beyond 0

linlin
2016.04.14

岁月无声 Beyond 0

linlin
2016.04.19

我是愤怒 Beyond 0

linlin
2016.04.14

无泪的遗憾 Beyond 0

linlin
2016.04.19

无语问苍天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

五彩云霞 Beyond 0

linlin
2016.04.19

昔日舞曲 Beyond 0

linlin
2016.04.19

喜欢你 Beyond 0

linlin
2016.04.19

原谅我今天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

再见理想 Beyond 0

linlin
2016.04.19

曾是拥有 Beyond 0

linlin
2016.04.14

真的爱你 Beyond 0

linlin
2016.04.19