• Beyond
  • Beyond独唱曲有46吉他谱(不含合唱)
  • 热度:

Beyond是于1983年成立的香港殿堂级摇滚乐队,是华语乐坛上最具代表性的乐队。不但在香港、中国大陆及台湾均有乐迷,即使远在日本、新加坡、马来西亚和海外华人地区亦有支持者。早期乐队成员人数有五名。1988年成员刘志远退出以后,以黄家驹、黄家强、黄贯中、叶世荣四人维持,此阵容最为人熟悉。1993年,乐队灵魂人物黄家驹于日本意外离世,而乐队亦于2005年正式宣布解散。
  • 该歌手吉他谱
  • 该歌手伴奏
  • 该歌手视频
  • 该歌手资源
类型 谱名 歌手名 关注度 发布者/日期
Amani Beyond 994

妩媚
2016.07.24

Amani Beyond 235

linlin
2016.12.24

Paradise Beyond 841

linlin
2014.11.15

Paradise Beyond 284

linlin
2015.07.13

报答一生 Beyond 744

linlin
2015.02.18

不再犹豫 Beyond 279

linlin
2017.01.19

不再犹豫(扫弦版) Beyond 5575

贝贝托
2014.11.13

大地 Beyond 1187

linlin
2015.07.13

关心永远在 Beyond 250

linlin
2015.07.13

光辉岁月 Beyond 5998

贝贝托
2014.11.13

光辉岁月 Beyond 2263

linlin
2015.07.13

光辉岁月(大伟) Beyond 2077

linlin
2014.12.13

海阔天空 Beyond 6283

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 2375

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 1416

linlin
2015.07.13

海阔天空 Beyond 833

妩媚
2016.07.24

海阔天空(演唱会版) Beyond 851

linlin
2015.10.28

和平与爱 Beyond 518

贝贝托
2014.11.13

缓慢 Beyond 79

linlin
2016.11.14

灰色轨迹 Beyond 765

妩媚
2016.07.24

冷雨夜 Beyond 2929

贝贝托
2014.11.13

冷雨夜 Beyond 1062

弦心距音乐
2016.01.13

冷雨夜 Beyond 645

妩媚
2016.07.24

命运是你家 Beyond 844

贝贝托
2014.11.13

命运是你家 Beyond 292

linlin
2015.07.13

你知道我的迷惘 Beyond 431

linlin
2014.11.17

情人 Beyond 3319

贝贝托
2014.11.13

情人 Beyond 764

linlin
2015.10.13

情人 Beyond 667

妩媚
2016.07.24

情人 Beyond 134

linlin
2016.11.22

谁伴我闯荡 Beyond 700

妩媚
2016.07.24

无尽空虚 Beyond 1095

linlin
2014.11.17

喜欢你 Beyond 2012

linlin
2015.03.16

喜欢你 Beyond 1203

妩媚
2016.07.24

喜欢你 Beyond 303

linlin
2016.12.17

喜欢你(大伟) Beyond 3164

linlin
2014.12.10

想你 Beyond 51

linlin
2016.11.25

遥望 Beyond 772

linlin
2014.11.17

再见理想 Beyond 804

linlin
2015.07.13

再见理想 Beyond 961

妩媚
2016.07.24

早班火车(指弹) Beyond 300

linlin
2016.06.02

曾经拥有 Beyond 694

贝贝托
2014.11.13

真的爱你 Beyond 3193

admin
2014.10.30

真的爱你 Beyond 1970

linlin
2015.03.05

真的爱你 Beyond 1230

linlin
2015.07.13

真的爱你(指弹版) Beyond 3721

linlin
2015.10.29

类型 曲名 歌手名 需要金币 发布者/日期
Amani Beyond 0

linlin
2016.04.14

LOVE Beyond 0

linlin
2016.04.14

Paradise Beyond 0

linlin
2016.04.14

爱似狂潮 Beyond 0

linlin
2016.04.14

报答一生 Beyond 0

linlin
2016.04.14

俾面派对 Beyond 0

linlin
2016.04.14

不再犹豫 Beyond 0

linlin
2016.04.14

长城 Beyond 0

linlin
2016.04.19

点解点解 Beyond 0

linlin
2016.04.14

孤单一吻 Beyond 0

linlin
2016.04.14

光辉岁月 Beyond 0

linlin
2016.04.14

海阔天空 Beyond 0

linlin
2016.04.14

灰色轨迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

交给千颗心 Beyond 0

linlin
2016.04.14

旧日足迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

抗战二十年 Beyond 0

linlin
2016.04.14

冷雨夜 Beyond 0

linlin
2016.04.14

情人 Beyond 0

linlin
2016.04.14

缺口 Beyond 0

linlin
2016.04.14

逝去日子 Beyond 0

linlin
2016.04.14

谁伴我闯荡 Beyond 0

linlin
2016.04.14

岁月无声 Beyond 0

linlin
2016.04.19

我是愤怒 Beyond 0

linlin
2016.04.14

无泪的遗憾 Beyond 0

linlin
2016.04.19

无语问苍天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

五彩云霞 Beyond 0

linlin
2016.04.19

昔日舞曲 Beyond 0

linlin
2016.04.19

喜欢你 Beyond 0

linlin
2016.04.19

原谅我今天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

再见理想 Beyond 0

linlin
2016.04.19

曾是拥有 Beyond 0

linlin
2016.04.14

真的爱你 Beyond 0

linlin
2016.04.19