• Beyond
  • Beyond独唱曲有64吉他谱(不含合唱)
  • 热度:

Beyond是于1983年成立的香港殿堂级摇滚乐队,是华语乐坛上最具代表性的乐队。不但在香港、中国大陆及台湾均有乐迷,即使远在日本、新加坡、马来西亚和海外华人地区亦有支持者。早期乐队成员人数有五名。1988年成员刘志远退出以后,以黄家驹、黄家强、黄贯中、叶世荣四人维持,此阵容最为人熟悉。1993年,乐队灵魂人物黄家驹于日本意外离世,而乐队亦于2005年正式宣布解散。
  • 该歌手吉他谱
  • 该歌手伴奏
  • 该歌手视频
  • 该歌手资源
类型 谱名 歌手名 关注度 发布者/日期
Amani Beyond 1993

妩媚
2016.07.24

Amani Beyond 706

linlin
2016.12.24

Paradise Beyond 1125

linlin
2014.11.15

Paradise Beyond 459

linlin
2015.07.13

报答一生 Beyond 1483

linlin
2015.02.18

不再犹豫 Beyond 1979

linlin
2017.01.19

不再犹豫G调大树乐器 Beyond 281

linlin
2018.04.28

不再犹豫(扫弦版) Beyond 7652

贝贝托
2014.11.13

不再犹豫(双吉他版)G调齐歌吉他 Beyond 511

linlin
2018.03.16

大地 Beyond 1967

linlin
2015.07.13

大地 Beyond 922

linlin
2017.06.27

关心永远在 Beyond 431

linlin
2015.07.13

光辉岁月 Beyond 8503

贝贝托
2014.11.13

光辉岁月D调大伟吉他 Beyond 3121

linlin
2014.12.13

光辉岁月 Beyond 3561

linlin
2015.07.13

光辉岁月C调小磊吉他 Beyond 1325

linlin
2017.11.22

光辉岁月C调大树乐器 Beyond 305

linlin
2018.04.28

光辉岁月(指弹)梅老师 Beyond 844

linlin
2017.12.07

海阔天空 Beyond 9166

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 3538

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 2198

linlin
2015.07.13

海阔天空 Beyond 1810

妩媚
2016.07.24

海阔天空C调酷音小伟 Beyond 1158

linlin
2017.07.20

海阔天空F调大树乐器 Beyond 281

linlin
2018.04.28

海阔天空(演唱会版) Beyond 1320

linlin
2015.10.28

海阔天空(指弹) Beyond 681

linlin
2017.11.07

海阔天空(指弹)梅老师 Beyond 1292

linlin
2017.12.07

和平与爱 Beyond 686

贝贝托
2014.11.13

缓慢 Beyond 206

linlin
2016.11.14

灰色轨迹 Beyond 1977

妩媚
2016.07.24

冷雨夜 Beyond 3902

贝贝托
2014.11.13

冷雨夜 Beyond 1648

弦心距音乐
2016.01.13

冷雨夜 Beyond 1127

妩媚
2016.07.24

冷雨夜(指弹)梅老师 Beyond 564

linlin
2017.12.07

命运是你家 Beyond 1223

贝贝托
2014.11.13

命运是你家 Beyond 491

linlin
2015.07.13

你知道我的迷惘 Beyond 678

linlin
2014.11.17

情人 Beyond 4310

贝贝托
2014.11.13

情人 Beyond 1201

linlin
2015.10.13

情人 Beyond 2100

妩媚
2016.07.24

情人 Beyond 471

linlin
2016.11.22

谁伴我闯荡 Beyond 1498

妩媚
2016.07.24

岁月无声 Beyond 832

linlin
2017.06.13

天地 Beyond 1592

linlin
2017.07.06

无悔这一生 Beyond 568

linlin
2017.05.08

无尽空虚 Beyond 1518

linlin
2014.11.17

喜欢你C调大伟吉他 Beyond 3802

linlin
2014.12.10

喜欢你 Beyond 2679

linlin
2015.03.16

喜欢你 Beyond 2741

妩媚
2016.07.24

喜欢你 Beyond 892

linlin
2016.12.17

喜欢你C调白熊音乐 Beyond 375

linlin
2018.03.22

喜欢你C调大树乐器 Beyond 271

linlin
2018.04.28

想你 Beyond 219

linlin
2016.11.25

遥望 Beyond 1302

linlin
2014.11.17

再见理想 Beyond 1180

linlin
2015.07.13

再见理想 Beyond 21008

妩媚
2016.07.24

早班火车(指弹) Beyond 560

linlin
2016.06.02

曾经拥有 Beyond 969

贝贝托
2014.11.13

真的爱你 Beyond 4944

admin
2014.10.30

真的爱你 Beyond 3031

linlin
2015.03.05

真的爱你 Beyond 1814

linlin
2015.07.13

真的爱你C调大树乐器 Beyond 291

linlin
2018.04.28

真的爱你(指弹) Beyond 5816

linlin
2015.10.29

真的爱你(指弹) Beyond 250

linlin
2017.11.07

类型 曲名 歌手名 需要金币 发布者/日期
Amani Beyond 0

linlin
2016.04.14

LOVE Beyond 0

linlin
2016.04.14

Paradise Beyond 0

linlin
2016.04.14

爱似狂潮 Beyond 0

linlin
2016.04.14

报答一生 Beyond 0

linlin
2016.04.14

俾面派对 Beyond 0

linlin
2016.04.14

不再犹豫 Beyond 0

linlin
2016.04.14

长城 Beyond 0

linlin
2016.04.19

点解点解 Beyond 0

linlin
2016.04.14

孤单一吻 Beyond 0

linlin
2016.04.14

光辉岁月 Beyond 0

linlin
2016.04.14

海阔天空 Beyond 0

linlin
2016.04.14

灰色轨迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

交给千颗心 Beyond 0

linlin
2016.04.14

旧日足迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

抗战二十年 Beyond 0

linlin
2016.04.14

冷雨夜 Beyond 0

linlin
2016.04.14

情人 Beyond 0

linlin
2016.04.14

缺口 Beyond 0

linlin
2016.04.14

逝去日子 Beyond 0

linlin
2016.04.14

谁伴我闯荡 Beyond 0

linlin
2016.04.14

岁月无声 Beyond 0

linlin
2016.04.19

我是愤怒 Beyond 0

linlin
2016.04.14

无泪的遗憾 Beyond 0

linlin
2016.04.19

无语问苍天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

五彩云霞 Beyond 0

linlin
2016.04.19

昔日舞曲 Beyond 0

linlin
2016.04.19

喜欢你 Beyond 0

linlin
2016.04.19

原谅我今天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

再见理想 Beyond 0

linlin
2016.04.19

曾是拥有 Beyond 0

linlin
2016.04.14

真的爱你 Beyond 0

linlin
2016.04.19

X