• Beyond
  • Beyond独唱曲有46吉他谱(不含合唱)
  • 热度:

Beyond是于1983年成立的香港殿堂级摇滚乐队,是华语乐坛上最具代表性的乐队。不但在香港、中国大陆及台湾均有乐迷,即使远在日本、新加坡、马来西亚和海外华人地区亦有支持者。早期乐队成员人数有五名。1988年成员刘志远退出以后,以黄家驹、黄家强、黄贯中、叶世荣四人维持,此阵容最为人熟悉。1993年,乐队灵魂人物黄家驹于日本意外离世,而乐队亦于2005年正式宣布解散。
  • 该歌手吉他谱
  • 该歌手伴奏
  • 该歌手视频
  • 该歌手资源
类型 谱名 歌手名 关注度 发布者/日期
Amani Beyond 780

妩媚
2016.07.24

Amani Beyond 116

linlin
2016.12.24

Paradise Beyond 770

linlin
2014.11.15

Paradise Beyond 251

linlin
2015.07.13

报答一生 Beyond 634

linlin
2015.02.18

不再犹豫 Beyond 11

linlin
2017.01.19

不再犹豫(扫弦版) Beyond 5255

贝贝托
2014.11.13

大地 Beyond 1064

linlin
2015.07.13

关心永远在 Beyond 228

linlin
2015.07.13

光辉岁月 Beyond 5459

贝贝托
2014.11.13

光辉岁月 Beyond 1937

linlin
2015.07.13

光辉岁月(大伟) Beyond 1902

linlin
2014.12.13

海阔天空 Beyond 5559

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 2115

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 1269

linlin
2015.07.13

海阔天空 Beyond 629

妩媚
2016.07.24

海阔天空(演唱会版) Beyond 749

linlin
2015.10.28

和平与爱 Beyond 461

贝贝托
2014.11.13

缓慢 Beyond 44

linlin
2016.11.14

灰色轨迹 Beyond 544

妩媚
2016.07.24

冷雨夜 Beyond 2692

贝贝托
2014.11.13

冷雨夜 Beyond 919

弦心距音乐
2016.01.13

冷雨夜 Beyond 496

妩媚
2016.07.24

命运是你家 Beyond 737

贝贝托
2014.11.13

命运是你家 Beyond 260

linlin
2015.07.13

你知道我的迷惘 Beyond 390

linlin
2014.11.17

情人 Beyond 3085

贝贝托
2014.11.13

情人 Beyond 706

linlin
2015.10.13

情人 Beyond 524

妩媚
2016.07.24

情人 Beyond 70

linlin
2016.11.22

谁伴我闯荡 Beyond 515

妩媚
2016.07.24

无尽空虚 Beyond 1015

linlin
2014.11.17

喜欢你 Beyond 1887

linlin
2015.03.16

喜欢你 Beyond 925

妩媚
2016.07.24

喜欢你 Beyond 182

linlin
2016.12.17

喜欢你(大伟) Beyond 3033

linlin
2014.12.10

想你 Beyond 26

linlin
2016.11.25

遥望 Beyond 691

linlin
2014.11.17

再见理想 Beyond 716

linlin
2015.07.13

再见理想 Beyond 553

妩媚
2016.07.24

早班火车(指弹) Beyond 247

linlin
2016.06.02

曾经拥有 Beyond 634

贝贝托
2014.11.13

真的爱你 Beyond 2861

admin
2014.10.30

真的爱你 Beyond 1767

linlin
2015.03.05

真的爱你 Beyond 1090

linlin
2015.07.13

真的爱你(指弹版) Beyond 3099

linlin
2015.10.29

类型 曲名 歌手名 需要金币 发布者/日期
Amani Beyond 0

linlin
2016.04.14

LOVE Beyond 0

linlin
2016.04.14

Paradise Beyond 0

linlin
2016.04.14

爱似狂潮 Beyond 0

linlin
2016.04.14

报答一生 Beyond 0

linlin
2016.04.14

俾面派对 Beyond 0

linlin
2016.04.14

不再犹豫 Beyond 0

linlin
2016.04.14

长城 Beyond 0

linlin
2016.04.19

点解点解 Beyond 0

linlin
2016.04.14

孤单一吻 Beyond 0

linlin
2016.04.14

光辉岁月 Beyond 0

linlin
2016.04.14

海阔天空 Beyond 0

linlin
2016.04.14

灰色轨迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

交给千颗心 Beyond 0

linlin
2016.04.14

旧日足迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

抗战二十年 Beyond 0

linlin
2016.04.14

冷雨夜 Beyond 0

linlin
2016.04.14

情人 Beyond 0

linlin
2016.04.14

缺口 Beyond 0

linlin
2016.04.14

逝去日子 Beyond 0

linlin
2016.04.14

谁伴我闯荡 Beyond 0

linlin
2016.04.14

岁月无声 Beyond 0

linlin
2016.04.19

我是愤怒 Beyond 0

linlin
2016.04.14

无泪的遗憾 Beyond 0

linlin
2016.04.19

无语问苍天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

五彩云霞 Beyond 0

linlin
2016.04.19

昔日舞曲 Beyond 0

linlin
2016.04.19

喜欢你 Beyond 0

linlin
2016.04.19

原谅我今天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

再见理想 Beyond 0

linlin
2016.04.19

曾是拥有 Beyond 0

linlin
2016.04.14

真的爱你 Beyond 0

linlin
2016.04.19