• Beyond
  • Beyond独唱曲有57吉他谱(不含合唱)
  • 热度:

Beyond是于1983年成立的香港殿堂级摇滚乐队,是华语乐坛上最具代表性的乐队。不但在香港、中国大陆及台湾均有乐迷,即使远在日本、新加坡、马来西亚和海外华人地区亦有支持者。早期乐队成员人数有五名。1988年成员刘志远退出以后,以黄家驹、黄家强、黄贯中、叶世荣四人维持,此阵容最为人熟悉。1993年,乐队灵魂人物黄家驹于日本意外离世,而乐队亦于2005年正式宣布解散。
  • 该歌手吉他谱
  • 该歌手伴奏
  • 该歌手视频
  • 该歌手资源
类型 谱名 歌手名 关注度 发布者/日期
Amani Beyond 1548

妩媚
2016.07.24

Amani Beyond 488

linlin
2016.12.24

Paradise Beyond 1005

linlin
2014.11.15

Paradise Beyond 378

linlin
2015.07.13

报答一生 Beyond 1128

linlin
2015.02.18

不再犹豫 Beyond 1024

linlin
2017.01.19

不再犹豫(扫弦版) Beyond 6567

贝贝托
2014.11.13

大地 Beyond 1645

linlin
2015.07.13

大地 Beyond 478

linlin
2017.06.27

关心永远在 Beyond 338

linlin
2015.07.13

光辉岁月 Beyond 7391

贝贝托
2014.11.13

光辉岁月 Beyond 3023

linlin
2015.07.13

光辉岁月(大伟吉他) Beyond 2620

linlin
2014.12.13

光辉岁月(小磊吉他) Beyond 592

linlin
2017.11.22

光辉岁月(指弹版)(梅老师) Beyond 139

linlin
2017.12.07

海阔天空 Beyond 7975

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 3066

贝贝托
2014.11.13

海阔天空 Beyond 1906

linlin
2015.07.13

海阔天空 Beyond 1315

妩媚
2016.07.24

海阔天空(酷音小伟) Beyond 760

linlin
2017.07.20

海阔天空(演唱会版) Beyond 1136

linlin
2015.10.28

海阔天空(指弹版) Beyond 170

linlin
2017.11.07

海阔天空(指弹版)(梅老师) Beyond 350

linlin
2017.12.07

和平与爱 Beyond 625

贝贝托
2014.11.13

缓慢 Beyond 147

linlin
2016.11.14

灰色轨迹 Beyond 1432

妩媚
2016.07.24

冷雨夜 Beyond 3489

贝贝托
2014.11.13

冷雨夜 Beyond 1401

弦心距音乐
2016.01.13

冷雨夜 Beyond 941

妩媚
2016.07.24

冷雨夜(指弹版)(梅老师) Beyond 121

linlin
2017.12.07

命运是你家 Beyond 1067

贝贝托
2014.11.13

命运是你家 Beyond 447

linlin
2015.07.13

你知道我的迷惘 Beyond 600

linlin
2014.11.17

情人 Beyond 3872

贝贝托
2014.11.13

情人 Beyond 1019

linlin
2015.10.13

情人 Beyond 1420

妩媚
2016.07.24

情人 Beyond 365

linlin
2016.11.22

谁伴我闯荡 Beyond 1078

妩媚
2016.07.24

岁月无声 Beyond 478

linlin
2017.06.13

天地 Beyond 452

linlin
2017.07.06

无悔这一生 Beyond 307

linlin
2017.05.08

无尽空虚 Beyond 1332

linlin
2014.11.17

喜欢你 Beyond 2402

linlin
2015.03.16

喜欢你 Beyond 1972

妩媚
2016.07.24

喜欢你 Beyond 675

linlin
2016.12.17

喜欢你(大伟吉他) Beyond 3441

linlin
2014.12.10

想你 Beyond 118

linlin
2016.11.25

遥望 Beyond 990

linlin
2014.11.17

再见理想 Beyond 1073

linlin
2015.07.13

再见理想 Beyond 9805

妩媚
2016.07.24

早班火车(指弹) Beyond 447

linlin
2016.06.02

曾经拥有 Beyond 869

贝贝托
2014.11.13

真的爱你 Beyond 4263

admin
2014.10.30

真的爱你 Beyond 2497

linlin
2015.03.05

真的爱你 Beyond 1576

linlin
2015.07.13

真的爱你(指弹版) Beyond 5248

linlin
2015.10.29

真的爱你(指弹版) Beyond 44

linlin
2017.11.07

类型 曲名 歌手名 需要金币 发布者/日期
Amani Beyond 0

linlin
2016.04.14

LOVE Beyond 0

linlin
2016.04.14

Paradise Beyond 0

linlin
2016.04.14

爱似狂潮 Beyond 0

linlin
2016.04.14

报答一生 Beyond 0

linlin
2016.04.14

俾面派对 Beyond 0

linlin
2016.04.14

不再犹豫 Beyond 0

linlin
2016.04.14

长城 Beyond 0

linlin
2016.04.19

点解点解 Beyond 0

linlin
2016.04.14

孤单一吻 Beyond 0

linlin
2016.04.14

光辉岁月 Beyond 0

linlin
2016.04.14

海阔天空 Beyond 0

linlin
2016.04.14

灰色轨迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

交给千颗心 Beyond 0

linlin
2016.04.14

旧日足迹 Beyond 0

linlin
2016.04.14

抗战二十年 Beyond 0

linlin
2016.04.14

冷雨夜 Beyond 0

linlin
2016.04.14

情人 Beyond 0

linlin
2016.04.14

缺口 Beyond 0

linlin
2016.04.14

逝去日子 Beyond 0

linlin
2016.04.14

谁伴我闯荡 Beyond 0

linlin
2016.04.14

岁月无声 Beyond 0

linlin
2016.04.19

我是愤怒 Beyond 0

linlin
2016.04.14

无泪的遗憾 Beyond 0

linlin
2016.04.19

无语问苍天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

五彩云霞 Beyond 0

linlin
2016.04.19

昔日舞曲 Beyond 0

linlin
2016.04.19

喜欢你 Beyond 0

linlin
2016.04.19

原谅我今天 Beyond 0

linlin
2016.04.19

再见理想 Beyond 0

linlin
2016.04.19

曾是拥有 Beyond 0

linlin
2016.04.14

真的爱你 Beyond 0

linlin
2016.04.19